Välaberget

Välaberget

Välaberget är en klätterklippa i Jämtland strax söder om Undersåker. Klättringen på denna lilla klippa är av utmärkt kvalité och kännetecknas främst av småstegsklättring på mycket god friktion.

Det har klättrats länge på denna klippa; troligen är Gillis Billing och Göran Stenberg några av de första att klättra lite mer seriöst här under -60 och -70-talet (tidigaste kända klättring av Välaberget skedde redan under trettiotalet). Under -80 och -90 talet har Håkan Eliasson och Pierre Olsson varit flitiga besökare av klippan. Leden “Joshua” aka “Sprickan i Skogen”, är kanske den mest omtalade och består av en ensam, bred spricka som klyver en mycket brant vägg och ett “tak”. Den klättrades första gången av Josef Nyström och/eller Mats Olofsson, och är graderad till 8-/8.

Repklättring

Huvudväggen är mellan 8 och 17 meter hög, och det finns i runda slängar ett trettiotal leder i varierande svårighetsgrad från 4-8+. Klippan genomkorsas även av en hel del spricksystem, både stora och små. Ett antal leder är borrbultade men kräver även att man säkrar med egen Tradutrustning där det tillåter. Leder som Främlingslegionen, Skoterleden och Röd Oktober är typiska exempel på detta. Man hittar en förare här.

Bouldering

Det finns även många fina boulderblock nedanför klippan med problem graderade från 3 till 7c. På 27crags.com hittar man topos, bilder och ibland även videobeta för de olika problemen.

Bouldring en höstdag vid Välaberget.
Det finns stor möjlighet till fin bouldering då många stora block med ett flertal etablerade problem finns nedanför huvudväggen, tänk bara på att respektera de markerade begränsningarna så vi får fortsätta klättra på Väla (2017 rörde det sig om delar av två av blocken).

Access

2017 begränsades klättring på två av blocken av Länsstyrelsen då man hittade sällsynta lavar (bla Elfenbenslav) på platsen. Blocken kommer att inventeras av biologer varje år, och informationsskyltar står på de berörda platserna. Vid frågor om vad som gäller så rekommenderas att man kontaktar klätterklubben.